Jäsenrekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §, Laatimispäiväys 28.11.2015, Päivitetty: 8.11.2017

1. Rekisterinpitäjä

Rääkkylän Pakaristen sukuseura ry

Yhteystiedot:

Puheenjohtaja Pirjo Rahunen
Kalliotie 4
73600 Kaavi
Puhelin: 045 610 9522
Sähköposti: p.rahunen@outlook.com

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Sihteeri Kari Pakarinen
Mailaskuja 12
04410 Järvenpää
Puhelin: 050 555 9871
Sähköposti: j.pakarinen@kolumbus.fi

3. Rekisterin nimi

Rääkkylän Pakaristen sukuseura ry:n jäsenrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Yhdistyslain 11 §:ssä tarkoitettu jäsenluettelo yhdistyksen jäsenistä

5. Rekisterin tietosisältö

Jäsenten nimet, syntymäajat, osoitteet, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet, jäseneksi liittymis- ja eroamistiedot sekä jäsenmaksu- ja karhuamistiedot.
Jäsenryhmä yhdistyksen sääntöjen mukaan: varsinainen jäsen, kunniajäsen tai nuorisojäsen.
Muut yhdistyksen päättämät tarpeelliset tiedot (esimerkiksi tiedot maksetuista ennakkomaksuista seuran tapahtumiin).

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Jäseniltä, heidän läheisiltään sekä vainajien omaisilta ja julkisista lähteistä saadut tiedot. Kirjanpidosta saadut tiedot jäsenmaksujen ja muiden yhdistyksen maksujen suorituksista.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja luovutetaan vain seuran hallituksen jäsenille taikka hallituksen erikseen tekemällä päätöksellä seuran jäsenelle, joka on niitä pyytänyt. Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri suojataan lainsäädännön ja hyvän tietoturvallisuuden vaatimusten mukaisesti ulkopuolisilta. Vain sukuseuran jäsenrekisterin hoitajalla tai vastaavalla henkilöllä on pääsyoikeus sähköiseen rekisteriin ja oikeus muuttaa, lisätä tai poistaa rekisteriin talletettuja tietoja. Sähköinen rekisteri suojataan huolehtimalla tietoturvapäivityksistä ja käyttämällä ajantasaista virustorjuntaohjelmistoa. Varmuuskopioiden ja paperimuotoisten jäsenrekisterien säilytyksessä ja käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta.